Uporaba spletnega mesta

Potrjujete, da ste stari vsaj 18 let ali da spletno mesto dostopate pod nadzorom staršev ali zakonitega skrbnika. Obe strani se strinjata, da se to spletno mesto sme uporabljati le v skladu s temi pogoji uporabe. Če se ne strinjate s pogoji uporabe ali ne želite, da jih ti zavezujejo, se strinjate, da ne uporabljate te spletne strani.

Podeljujemo vam neprenosljivo, preklicljivo in neizključno licenco za uporabo tega spletnega mesta v skladu s pogoji uporabe za take stvari, kot so: nakupovanje osebnih predmetov, prodanih na spletnem mestu, zbiranje predhodnih informacij o naših izdelkih in storitve in nakupovanje. Komercialna uporaba ali uporaba v imenu katere koli tretje osebe je prepovedana, razen če to izrecno dovoljujemo vnaprej. Ti pogoji uporabe posebej prepovedujejo dejanja, kot so: dostop do naših strežnikov ali notranjih računalniških sistemov, kakršno koli poseganje v funkcionalnost tega spletnega mesta, zbiranje ali spreminjanje katere koli osnovne programske kode, kršenje pravic intelektualne lastnine. Ta seznam ni izčrpen in podobni ukrepi so tudi strogo prepovedani.

Vsaka kršitev teh pogojev uporabe bo povzročila takojšen preklic licence, podeljene v tem odstavku, brez predhodnega obvestila. Če po lastni presoji ugotovimo, da kršite katerega od teh pogojev, si pridržujemo pravico, da vam zavrnemo dostop do te spletne strani in njene vsebine, in to brez poseganja v kakršna koli pravna sredstva, ki so na voljo po zakonu ali kako drugače. Za nekatere storitve in sorodne funkcije, ki so morda na voljo na spletnem mestu, bo morda potrebna registracija ali naročnina. Če se odločite za registracijo ali naročanje za kakršne koli take storitve ali sorodne funkcije, se strinjate, da boste zagotovili točne in aktualne podatke o sebi ter jih takoj posodobili, če pride do sprememb. Vsak uporabnik spletnega mesta je sam odgovoren za varovanje gesel in drugih identifikatorjev računov.

Predlogi uporabnikov

Vse, kar pošljete na spletno mesto in / ali nam ga posredujete, vključno z vprašanji, pregledi, komentarji in predlogi (skupaj »Oddaje«), bo postalo naša edina in izključna lastnina in vam ga ne bomo vrnili. Poleg pravic, ki veljajo za katero koli oddajo, nam ob objavi komentarjev ali mnenj na spletnem mestu podeljujete tudi pravico do uporabe imena, ki ste ga predložili, v zvezi s takšnim pregledom, komentarjem ali drugo vsebino. Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da ste nekdo drug kot vi, ali kako drugače zavajati nas ali tretjih oseb glede izvora kakršnih koli prispevkov. Mi lahko, vendar ne bomo dolžni odstraniti ali urediti kakršnih koli prispevkov.

Informacije na spletnem mestu

Strinjate se, da so informacije na tem spletnem mestu navedene takšne, kot so, kjer so namenjene zgolj informativne narave in da se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Čeprav sprejemamo ustrezne ukrepe za zagotovitev točnosti informacij in menimo, da so informacije ob objavi zanesljive, se nanje ne bi smeli zanašati in v nobenem primeru ne predstavljajo niti izjave niti garancije ali garancije. Predstavitve izdelkov, izražene na tem spletnem mestu, so predstavitve prodajalca in jih nismo dali sami. Prispevki ali mnenja, izražena na tem spletnem mestu, so tista, ki jih objavi posameznik in morda ne odražajo naših mnenj. Ne predstavljamo tržnosti izdelkov, ki so navedeni na našem spletnem mestu, in s tem zavračamo vsa jamstva, bodisi izrecna bodisi implicitna, glede tržnosti in / ali primernosti izdelkov, navedenih na našem spletnem mestu, za kakršen koli poseben namen. Ne odgovarjamo in ne odgovarjamo za kakršno koli škodo ali poškodbo, ki bi lahko nastala zaradi kakršne koli napake, opustitve, prekinitve, brisanja, zamude pri delovanju ali prenosu, računalniškega virusa, okvare komunikacije in napake v informacijah, vsebini, gradivu , programska oprema ali druge storitve, ki so vključene na našo spletno stran ali kako drugače dostopne. Zavedamo se, da nekatere državne zakonodaje ne dovoljujejo omejitev implicitnih jamstev ali omejitve določene škode, zato te omejitve odgovornosti morda ne bodo veljale tam, kjer se ta zakonodaja uporablja.

Povezave in spletne strani tretjih oseb

Kadar koli lahko vključimo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Vendar obstoj povezave do drugega spletnega mesta ne bi smel šteti za povezanost ali partnerstvo s tretjo osebo ali kot zaznamek določenega spletnega mesta, razen če ni izrecno določeno drugače. V primeru, da uporabnik sledi povezavi do druge spletne strani, to stori na lastno odgovornost. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli vsebino, vključno z informacijami, izdelki in storitvami, ki so na voljo na spletnih mestih tretjih oseb, vendar niso omejene nanje. Ustvarjanje povezave do te spletne strani je strogo prepovedano brez našega predhodnega pisnega soglasja. Poleg tega si pridržujemo pravico do preklica našega soglasja brez obvestila ali utemeljitve.

Dostava

To spletno mesto je namenjena samo dostavi izdelkov strankam v tej državi. Trudimo se za dostavo blaga v predvidenih rokih, določenih na našem spletnem mestu, vendar so zamude zaradi nepredvidenih dejavnikov občasno neizogibne. Ne odgovarjamo za kakršno koli zamudo ali neuspešno dostavo izdelkov v predvidenih rokih, če do njih ni prišlo zaradi naše krivde ali malomarnosti. Strinjate se, da prodajalca ne odgovarjate za kakršno koli zamudo ali neuspeh pri dobavi izdelkov ali kako drugače izpolnjuje kakršnih koli obveznosti, kot je določeno v teh prodajnih pogojih, če je isto v celoti ali delno posledica neposrednih ali posrednih okoliščin, na katere ne moremo vplivati.